Global G22

4000 Vt gücünə sahib AlexanDiod cihazı. 20 000 000 atış sayına malikdir.

Oxşar cihazlar