GEM Sculpting

Elektromaqnit impulsları vasitəsilə passiv və a aktiv olmuş əzələləri aktivləşdirərək formaya salır və sağlamlıqlarına qovuşdurur .  Yarımsaatlıq prosedur ilə 2 saatlıq məşqi əvəz etmək mümkündür. Ən sürətli Hz sahib olan cihazdır.

Oxşar cihazlar